Zaalplan

Naar je plaats in de Stadsschouwburg Antwerpen

Alle bezoekers komen Stadsschouwburg Antwerpen binnen via de hoofdingang. Om het binnengaan in de zaal zelf vlot te laten verlopen en de controle te vereenvoudigen, dringen we erop aan dat iedere bezoeker zijn/haar eigen toegangskaart in de hand heeft. Er staan overal medewerkers om je naar je plaatsen te begeleiden.

Het zaalplan geeft enkel en alleen weer waar de theaterstoelen gesitueerd zijn. Dit plan heeft niets te maken met de verschillende prijscategorieën die bij een evenement van toepassing zijn. Elke organisator beslist zelf aan welke plaatsen hij welke prijs toekent.